Atatürk'ün Kişiliği

  Paylaş
  avatar
  By BiLiNMeZ
  SD Admin
  SD Admin

  Nereden : İstanbul
  Üyelik : 03/09/09
  Mesaj Sayısı : 5443
  Rep Gücü : 32268
  Başarı Sistemi : 11
  Uyarılar : Uyarı Yok
  Yorum : Dikkat: Bu Site Bağımlılık Yapar

  Atatürk'ün Kişiliği

  Mesaj tarafından By BiLiNMeZ Bir Salı Kas. 03, 2009 3:12 pm

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


  Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişme süreci, O'nun
  dar anlamda 'kişilik özellikleri', geniş anlamda ' liderlik
  özellikleri'nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir.

  Bilindiği gibi, bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde
  şüphesiz, içinde yaşadığı 'çevre' etkin rol oynamaktadır. Liderin
  çevresi ise, ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı görevler
  ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. Bu yazımda, Mustafa
  Kemal Atatürk'ün aile çevresi ve 'eğitim-öğrenim' ortamının
  yetişmesine, kişiliğine yaptığı etki ve katkı, Harp Akademisi sonu
  itibarıyla değerlendirilecektir.

  O, bir insandı...


  O, 1881 (Rumi 1296) yılında Selanik'te Koca Kasım Mahallesi Islahhane
  Caddesi'nde bugün müze olan üç katlı bir evde dünyaya geldi. Babası o
  sırada kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, Annesi Zübeyde
  Hanım'dır. Baba tarafından dedesi, ilkokul öğretmeni olan Kızıl Hafız
  Ahmet Efendi, anne tarafından dedesi ise, Sofu-zade (Sofi-zade)
  Feyzullah Efendi'dir.

  Mustafa Kemal'in hem baba, hem de anne tarafından soyu 'Evlad-ı
  Fatihan', yani Rumeli'nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi
  için Anadolu'dan göçürülerek, iskan edilen 'Yörük' veya
  'Türkmenler'dendir.

  Baba soyu, Anadolu'dan gelerek Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala
  Sancağı'na bağlı Kocacık Köyüne yerleştiler. Aile sonradan 1830'larda
  Selanik'e göç etmiştir. Ali Rıza Efendi 1839'da Selanik'te dünyaya
  gelmiştir. Dedesi Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı
  'kızıl' lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan 'Kocacık''ın da
  gösterdiği üzere, Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da
  Türkleşmesinde önemli roller oynayan 'Kızıl-Oğuz Türkmenleri' nden
  gelmektedir.

  Anne soyu da Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu'dan Rumeli'ye
  göçürülüp, iskan edilmiş olan yörüklerdendir. Bu sebeple aileye
  'Konyarlar' da denilmektedir.

  Tamamen Türk olan Vodina Sancağı'na bağlı Sarıgöl Nahiyesi'ne yerleşen
  aile, sonradan Selanik yakınlarındaki Lankaza'ya geçmiştir.

  1839 doğumlu Ali Rıza Efendi, 1857 doğumlu Zübeyde Hanımla 1870 veya
  1871'de evlendi. Altı çocukları oldu: Fatma (1871/1872-1875), Ahmet
  (1874-1883), Ömer (1875-1883), Mustafa (Kemal Atatürk) (1881-1938),
  Makbule (Boysan, Atadan) (1885-1956) ve Naciye (1889-1901).


  Kardeşlerinden Fatma dört, Ahmet dokuz, Ömer sekiz yaşlarında, o
  senelerde Rumeli'yi kasıp kavuran salgın kuşpalazı (difteri)
  hastalığından çocuk yaşlarında ölmüşlerdir. En küçükleri Naciye on iki
  yaşında gözlerini hayata kapadı.

  Aile çevresi içinde şüphesizdir ki, Mustafa'yı etkileyen insanların
  başında babası ve annesi gelmektedir. Ali Rıza Efendi, bir öğretmen
  çocuğudur ve yıllarca Gümrük, Evkaf memurluklarında bulunmuştur. Bir
  ara askerlik mesleği ile ilgilenmiş, Gönüllü askerlere talim
  yaptırmıştır. Selanik'te kurulan 'Gönüllüler Taburu'nun da kurucuları
  arasında bulunmuştur. Memuriyeti bırakarak, kereste ticaretine başlayan
  Ali Rıza Efendi, bu işi sırasında haraç isteyen çetelerle de çatışmayı
  göze alabilecek yapıda bir insandı. Oğlu Mustafa'ya 'adam olmak için
  okumak, öğrenmek şarttır. Başka çare yoktur' diyen Ali Rıza Efendi,
  geniş görüşlü, modern düşünceli, yeniliklere açık aydın bir insandı.
  Mustafa'yı Mahalle Mektebi'nden alarak, çağdaş bir eğitim kurumu olan
  Şemsi Efendi Okulu'na vermesi de, onun yenilikçi, parlak kişiliğini
  göstermektedir.

  Zübeyde Hanım ise, Ali Rıza Efendi'ye göre daha muhafazakâr bir
  insandı. Fakat, aydın, bilge bir Türk anasıydı. Çocukları çok sever ve
  onların üzerine titrerdi. Zübeyde Hanım, doğuştan akıllı bir kadındır.
  Oğlu Mustafa, annesinin üzerindeki etkisini, fedakarlığını her zaman
  saygıyla anacaktır. Zübeyde Hanım, güçlü bir beden yapısına sahip
  olduğu kadar, güçlü bir iradeye de sahipti. Yeterince eğitim görmemiş,
  ama okumayı yazmayı öğrenmişti. 'Bilge' kişiliklerinden dolayı annesine
  'Molla Hanım', kendisine de 'Molla Zübeyde' denilirdi.

  O, bir insandı...


  1887'de Mustafa, ilk okula gidecektir. Babasının istememesine rağmen,
  Zübeyde Hanım'ın ısrarları üzerine önce Mahalle Mektebi'ne törenle
  giren Mustafa, kısa bir süre sonra, Selanik'in şöhretli
  öğretmenlerinden ve eğitimcilerinden Şemsi Efendi'nin yeni metodlarla
  alfabe öğretimi yaptığı özel okula yazdırılmış ve esas öğrenimine
  burada başlamıştır. Mustafa okuyup yazmayı burada öğrenmiş, babasının
  ölümüne kadar, bu okulun sınıflarını düzenli olarak takip etmiştir.

  Bu dönemde Mustafa'yı olumlu yönde etkileyen ve onun Atatürk haline
  gelmesinde çok büyük katkıları olan öğretmenlerinin başında şüphesizdir
  ki, Şemsi Efendi gelmektedir. Şemsi Efendi, eğitim tarihimizde yeni
  pedagojik yöntem ve uygulamaları ilk deneyenlerdendir. Öğrencileri bir
  üst düzey olan Rüştiyedeki öğrencilerden daha bilgili yetişiyorlardı.
  Atatürk'ün dinde bağnazlığa karşı görüşlerinde, yenilikçi fikirlerinde,
  disiplin duygularının gelişmesinde Şemsi Efendi'nin öğretim ve
  uygulamalarının önemli bir payı vardır.

  Babası Ali Rıza Efendi, yakalandığı 'barsak veremi' hastalığından
  kurtulamayarak 28 Kasım 1893 tarihinde vefat edince, Mustafa için
  çiftlik günleri başlayacaktır. Zübeyde Hanım'ın çocuklarını alarak
  kardeşinin Langaza'daki çiftliğine gidişi, Mustafa'nın öğrenim hayatına
  kısa bir ara vermiştir.

  Mustafa Kemal'in kişiliğinin şekillenmesinde rol oynayan dönemlerden
  biri de onun dayısının çiftliğinde geçirdiği yaklaşık dört buçuk aylık
  süredir. Çiftlikte geçen bazı olayları bir pedagog gözüyle
  değerlendiren Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Atatürk'teki
  'yaratıcılık, ağaç ve hayvan sevgisi'nin çocukken yaşadığı bu 'yaratıcı
  çevre'nin eseri olduğu kanaatindedir.

  Çiftlik hayatından sonra Selanik'e gelen ve kısa bir süre Mülkiye
  Rüştiyesi'ne devam eden Mustafa, esasen çocukluğundan beri askerliğe
  büyük bir ilgi duyuyor ve asker olmak istiyordu. Nihayet asker olmasını
  istemeyen annesine haber vermeden Selanik Askeri Rüştiyesi'nin
  sınavlarına girerek başarılı olu. Mustafa, Nisan 1894'te Selanik Askeri
  Rüştiyesi'nin ikinci sınıfından öğrenimine başladı.


  Mustafa'nın bu okulu, düzenli ve disiplinli bir okuldu. Mustafa, çok
  kısa sürede öğretmenlerin ve komutanlarının dikkatlerini çeken seçkin
  bir öğrenci olarak kendisini çevresine tanıttı. Mustafa, Rüştiye'de
  Matematik dersine merak sardı. Bu derste sınıfın 'müzakerecileri'
  arasına girdi. Çok sevdiği bu dersin öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa
  Sabri Bey, öğrencisinin yeteneklerini sezip, ona 'Kemal' adını
  vermiştir. Böylece onun kendisinden ve arkadaşlarından farklı ve üstün
  durumunu tespit etmiş, ona, daha iyiye, daha güzele doğru gitmek için
  sürekli bir teşvik nedeni sağlamıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün
  bir lider olarak 'akılcı' ve 'hesap-kitap adamı' olmasında doğrudan rol
  oynayan bir faktör olarak Matematik sevgisi kabul edilecek olursa,
  Yüzbaşı Mustafa Bey'in üzerindeki yönlendirici etkisi daha da önem
  kazanır.

  Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Mustafa Kemal'e özel ilgi gösteren
  öğretmenlerinden birisi de, Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin
  Bey'dir. Atatürk, 22 Eylül 1924'te Samsun'da öğretmenlerin verdiği bir
  çayda Nakiyüddin Bey'le karşılaşmış ve onun hakkında şunları
  söylemiştir: '...Bununla beraber hatırlamak gerekir ki, gerçek ve
  fedakar öğretmenler, eğitimciler eksik değildi. Onların bize verdikleri
  feyiz elbette esersiz kalmamıştır. Şimdi burada bir yüce kişiye
  rastladım. O, benim Rüştiye birinci sınıfında öğretmenim idi. Bana
  henüz ilk bilgileri öğretirken gelecek için ilk fikirleri de vermişti.
  Demek istiyorum ki, ilk ilham ana baba kucağından sonra okuldaki
  eğitimcinin dilinden, vicdanından, terbiyesinden alınır...' Selanik
  Askeri Rüştiyesi'nde 1908'e kadar yirmi yıl Fransızca öğretmenliği
  yapan Nakiyüddin Bey, genç M. Kemal'e bir taraftan geleceğe ilişkin
  fikirler verirken bir taraftan da, 'sen bu Fransızcanın peşini bırakma'
  öğüdünde bulunmuştur. Sonradan Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu Vatan ve
  Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesinin kuruluşunda, 31 Mart
  hadisesinin bastırılmasında öğrencisi M. Kemal ile birlikte çalışan
  Nakiyüddin Bey, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün isteği ile milletvekili
  adayı gösterilmiş ve üç dönem milletvekili de seçilmiştir.

  Hayatının sonuna kadar yanından ayrılmayacak olan Nuri (Conker), Salih
  (Bozok) ve Fuat (Bulca) ile arkadaşlıklarının da geliştiği Selanik
  Askeri Rüştiyesi'nde genç Mustafa Kemal, sadece okul çalışmalarıyla da
  yetinmemiştir. Onun bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yükseltmek
  için o günün şartları içinde, çevresinde çıkan yayımları takip ettiği,
  yarışmalara katıldığı da görülmektedir.

  Mustafa Kemal, 1895 yılı sonunda, Askeri Rüştiyeyi, 43 aldığı biri
  hariç, diğer bütün derslerden geçme tam notu olan 45 alarak dördüncü
  bitirdi.

  O, bir insandı...


  Mustafa Kemal,1896 yılının 13 Mart günü Manastır Askeri İdadisi'nde
  lise eğitimine başlar. İdadi'de yatılı ve daha üstün dereceli bir
  okulun hayat ve öğretim şartlarına kısa sürede intibak eden genç M.
  Kemal için, artık ömrünün sonuna kadar sürecek olan 'aile yuvası
  dışındaki hayat' başlıyordu. Bundan sonra ev yaşantısı sadece izin ve
  tatillerde kısa süreli olabilecektir. Askerlik mesleğinin meşakkatli ve
  zorlu özelliklerinden de kaynaklanan bu durum, biraz da onun 'bağımsız
  yaşama' karakterine uygun düşecektir.

  Manastır'da sınıf arkadaşları sadece Selanik Rüştiyesi'ndekiler
  değildir. Manastır bölgesine bağlı olan, Üsküp, İpek, İşkodra, Yanya ve
  Manastır Askeri Rüştiyelerinden gelen gençler de vardır. Bu ortam
  içinde çeşitli karakter, mizaç ve seviyede genç insanlarla tanışmak,
  anlaşmak ve onlara kendini kabulettirmek hususunda M. Kemal'in üstün
  vasıflarının burada da büyük bir rol oynadığı şüphesizdir.

  Manastır İdadisi'nde Mustafa Kemal, Matematikten yine çok başarılı, Fransızca' dan ise biraz zayıftır.

  Burada Mustafa Kemal'i en çok etkileyen arkadaşlarından biri olan Ömer
  Naci, ona edebiyat ve şiir merakı aşılayacaktır. Sonradan İttihat ve
  Terakki'nin hatibi olacak olan ve genç yaşta Birinci Dünya Harbi
  sırasında hayatını kaybeden Ömer Naci, Bursa İdadisi'nden kovularak,
  Manastır İdadisi'ne yollanmıştı. M. Kemal hatıralarında şunları
  anlatıyor: 'O zamana kadar edebiyatla çok temasım yoktu. Merhum Ömer
  Naci, Bursa İdadisi'nden kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Daha o zaman
  şairdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiç
  birini beğenmedi. Bir arkadaşın, kitaplarımdan hiç birini beğenmemesi
  gücüme gitti. Şiir ve edebiyat olduğuna o zaman muttali oldum. Ona
  çalışmaya başladım. Şiir bana cazip göründü. Fakat kitabet hocası diye
  yeni gelen bir zat beni şiirle iştigalden men etti. -Bu tarz iştigal
  seni askerlikten uzaklaştırır' dedi. Ne var ki, güzel yazmak hevesi ben
  de baki kaldı.' Bu ikazı yapan Kitabet öğretmeni Alay Emini Mehmet Asım
  Efendi'dir. Aynı olayı M. Kemal, daha sonraları Ali Fuat Paşa'ya şöyle
  anlatır: 'Eğer Kitabet hocamız imdadıma yetişmeseydi, ben de şair olup
  çıkacaktım. Çünkü hevesim vardı. Asım Efendi bir gün beni çağırdı. -Bak
  oğlum Mustafa dedi, şiiri filan bırak. Bu iş senin iyi asker olmana
  mani olur. Diğer hocalarınla da konuştum. Onlar da benim gibi
  düşünüyorlar. Sen Naci'ye bakma, o hayalperest bir çocuk. İleride belki
  iyi bir şair ve hatip olabilir, fakat askerlik mesleğinde katiyen
  yükselemez'. Hocamın ne kadar haklı olduğunu hadiseler ispat etti. Çok
  arzu ettiği halde Naci, erkanı harp (kurmay) zabiti olamadı.'

  Bu ikaz ve yönlendirmenin Atatürk'ün hayatını ve kaderini doğrudan
  etkilediğine şüphe yoktur. Fakat, Ömer Naci'nin de Mustafa Kemal'in
  fikri altyapısının oluşmasında diğer faktörlerle birlikte önemli bir
  rol oynadığı da kesindir. Nitekim, genç Mustafa Kemal'in dönemin 'vatan
  ve hürriyet' şairi Namık Kemal ile 'Türkçü' şairi Mehmet Emin
  Yurdakul'un şiirleri ile tanışmasında Ömer Naci'nin etkili olduğu
  bilinmektedir. İdadi'de, Namık Kemal'i tanımak, duymak, onun gizlice
  elden ele dolaşan vatan şiirlerini bulmak, okumak işini Hatip Ömer Naci
  sağlamıştır. Atatürk, sonradan 14 Eylül 1931'de yaptığı bir konuşmada
  Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili şunları söylemiştir: '...Şair Mehmet
  Emin Yurdakul'un ilk kez Manastır Askeri İdadisi'nde öğrenciyken
  okuduğum -Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur' dizeleriyle başlayan
  manzumesinde bana milli benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı
  bulmuştum...'


  Tarih öğretmenleri Mehmet Tevfik (Bilge) Bey'in de etkileriyle, gençler
  Fransız İhtilali'nin temel ilkelerinden biri olan 'hürriyet' kavramı
  ile de burada tanışacaklardır. Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bey, o
  dönemin dar Osmanlı tarihçiliği görüşünden uzak, Türk tarihini bütün
  genişliği ve eskiliği ile kavramış ve öğrencilerine dersini sevdirerek,
  esaslı tarih bilinci ve kültürü veren bir öğretmendi. Ali Fuat
  Cebesoy'un, 'değerli ve milliyetçi bir Türk subayıydı. Türk tarihini
  iyi biliyor ve öğrencilerine tarih zevkini veriyordu. Atatürk, Türk
  tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavramış bulunan hocasından
  daima saygı ile söz etmiştir. Bir gün bana: -Tevfik Bey'e minnet borcum
  vardır. Bana yeni bir ufuk açtı' demiştir' şeklinde tanıttığı Kol Ağası
  Mehmet Tevfik Bey (1865-1945)'in Atatürk'ün derin tarih bilgisi ve
  bilincinin oluşmasında baş mimar olduğu kesindir. Atatürk, bu değerli
  öğretmenine beslediği şükran ve minnete, onu milletvekili adayı
  göstererek ve Beşinci Dönem Diyarbakır Milletvekili olarak Meclise
  girmesini sağlayarak karşılık vermiştir.

  Manastır İdadisi'nin ikinci sınıfına geçen Mustafa Kemal, 1897 yılında
  Mart'ın ilk günlerine kadar devam edecek izinden faydalanarak
  Fransızca'sını kuvvetlendirmeyi düşünür ve 1888'de kurulmuş olan
  Tophane semtindeki 'College des Freres de Salle' (Frerler Okulu)'in
  özel kurlarına kaydını yaptırarak dersleri düzenli olarak takip eder.
  Birinci sınıfta kendisini ikaz eden Fransızca öğretmeninin 'acı
  ihtarlarına' yeniden muhatap olmak istemez. Kendi hatıralarında, 'İki,
  üç ay gizlice Frerler Mektebi'nin hususi sınıfına devam ettim. Böylece
  Mektep derslerine nispetle fazla derecede Fransızca öğrendim'
  demektedir. Bu özel derslerde Mustafa Kemal'in öğretmenlerinden biri
  Frere Rodriquez (1849-1941)'dir. Bunun anlattığına göre, Mustafa Kemal
  gayet ciddi, zeki ve çalışkan, elinde daima kitap bulunan bir gençti ve
  subay olduktan sonra da zaman zaman kendisinden ders almaya geliyordu.
  Mustafa Kemal, gerçekten İdadi'den başlayarak gençlik yıllarında
  Fransızca öğrenmeye büyük önem vermiştir. O, 'bir kurmay subay mutlaka
  yabancı dil bilmelidir, bunun aksini düşünmek büyük hatadır' diyordu.

  O, bir insandı...

  Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni ikinci olarak bitirip,
  Pangaltı'daki Harbiye Mektebi'nde yüksek öğrenimine devam etmek için
  İstanbul'a, Payitahta gelir. Böylece bütün çocukluğu ve ilk gençlik
  yıllarının geçtiği Makedonya'dan ilk defa ayrılır. Birikimi ile yeni
  bir hayata atılacağı, kişiliği ve düşüncelerinin daha da olgunlaşacağı
  Harp Okulu'na girişi 13 Mart 1899, Apolet Numarası 1283'tür. 'Harbiyeli
  Mustafa Kemal', buradaki 'Künye Defteri' ne 'Selanik'te Koca Kasım Paşa
  Mahallesi Gümrük Memurlarından müteveffa Ali Rıza Efendi'nin mahdumu
  uzun boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi Selanik 96' olarak
  kaydedilecektir.


  Mustafa Kemal Harbiye'de öğretime başladığı sırada, okul komutanı 24
  yıl (1884-1908) bu kutsal yuvaya komutanlık yapmış olan Mustafa Zeki
  Paşa, öğretim başkanı, o zamanki ismi ile 'ders nazırı', daha sonra
  Çanakkale'de kendisine kolordu komutanlığı yapacak olan Esat Paşa'dır.

  Mustafa Kemal, Harp Okulu 1 nci sınıfında 635 mevcutlu Piyade sınıfında
  bütün derslerden 484 not almış ve 9 uncu olarak ikinci sınıfa geçmiştir.

  Mustafa kemal 2 nci sınıfta işse 420 arkadaşı arasında toplam 522 not alarak ve 11 nci olarak üçüncü sınıfa geçmiştir.

  Mustafa Kemal, 3 ncü sınıfta, 459 arkadaşı arasında üç yıllık
  notlarının toplamı üzerinden Harp Okulu'nu 8 nci olarak bitirmiştir.

  Mustafa Kemal'in Harbiye'deki arkadaşları öncelikle Manastır
  İdadisi'nden gelenlerdi. Bunlar arasında, Ahmet Tevfik ilk sırayı
  almaktadır. Çocukluk arkadaşı, Rüştiye ve İdadi'de de birlikte okuduğu
  Mustafa Nuri (Conker), Lütfi Müfit (Özdeş), Ali Fuat (Cebesoy), Arif
  (Ayıcı), Hayri (Tırnovacık), Kazım (Karabekir), Ömer Naci, İsmaik Hakkı
  (Pars), Kazım (İnanç), Kazım (Özalp), Ali Fethi (Okyar), onu takip eden
  arkadaşlarıydı. Bunların bazıları kendi devresi, bazıları da
  kendisinden önce veya sonraki devrenin öğrencileri idi. Mustafa
  Kemal'in bu arkadaşları arasında daha çok Ahmet Tevfik ile samimi
  olduğu görülmektedir.

  Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndaki öğretmenleri arasında, onun
  kişiliğini etkileyen ve onu hayata hazırlayan çok değerli öğretmenleri
  olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında, sonradan İstanbul Üniversitesi'nde
  Profesör olan, Türk Tarih Kurumu kurucu üyesi ve Milletvekili olan
  Fransızca öğretmeni Necip Asım (Yazıksız) Bey, Talim Öğretmeni Rahmi
  Paşa ve onun maiyetindeki Binbaşı Fazıl Bey, sonra Korgeneral ve
  milletvekili olan Yüzbaşı Naci (İldeniz) Beyve Teğmen Osman Efendi
  bulunuyordu.

  Ali Fuat CEBESOY'un, öğretmenleri hakkında anlattıklarına göre Mustafa kemal, en çok Yüzbaşı Naci Bey'i sayar ve severdi.


  Harbiyeli Mustafa Kemal'in, bu dönemde hem Fransızca'sını geliştirdiği,
  hem de memleket meseleleri üzerindeki düşüncelerinin daha da
  olgunlaştığı görülmektedir. O Harbiye'de Namık Kemal ve Mehmet Emin
  Yurdakul gibi dönemin meşhur şairleri yanı sıra Abdülhak Hamit ve
  Tevfik Fikret'i de okuyordu. Zamanın felsefe ve fikri akımları ile
  meşgul oluyordu.

  Anlaşılmaktadır ki, Harp Okulu eğitimi ve öğrenimi dönemi, Mustafa
  Kemal'in hem 'vatan, millet, Türklük' fikirlerinin olgunlaşmasında, hem
  de Batıya dönük 'çağdaşlaşma' düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir
  dönem olmuştur. Ayrıca bu fikirlerini arkadaşlarına da anlatması, okula
  bu fikirleri yaymak için bir gazete çıkarma girişiminde bulunması, onun
  daha o dönemde liderlik özelliklerinin gelişmeye başladığını da
  göstermektedir. O, yine bu dönemde özellikle ilk sınıfta İstanbul'un
  sosyal hayatı içinde kendisini bulmuş görünmektedir.

  Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndan 'neşet' tarihi olan 10 Şubat 1902 tarihi, Harp Akademisi'ne girdiği tarihtir.

  1848 yılında Harp Okulu içinde 'Harbiye Sınıfları' adı ile kurulan Harp
  Akademisi, Esat Paşa'nın Harp Okulu Öğretim Başkanlığı'na atanması
  (1899) ndan sonra, yani Mustafa Kemal'in Harp Okulunda öğrenime
  başladığı sırada yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1902 yılından
  itibaren Erkan-ı Harbiye Sınıflarından 'Çok İyi' derecede başarı
  sağlayanlara '', ve 'derecede bitirenlere 'Mümtaz' ünvanı verilmeye
  başlanmıştır. Bu usul, 1909 yılına kadar devam etmiştir. Mümtazlar
  arasında '' ihtiyacını karşılamak üzere sonradan 'kurmaylıkları
  onananlar da çoktur.

  Mustafa Kemal Akademi'ye başladığı yıl sınıf mevcudu, topçu ve süvari
  okullarından gelenler ve değişik sebepler dolayısıyla bir üst sınıftan
  kalanlar ile birlikte 43 kişidir. Atatürk'ün Harp Akademisi'ndeki
  notları ve ders başarısı şu şekildedir:

  Sınıf mevcudu kırk iki kişi olan Akademi birinci sınıfta, toplam 580
  olan ders notlarından Mustafa Kemal, toplam 479 not almıştır ve başarı
  sırası 8'dir.

  Mustafa Kemal'in, Akademi ikinci sınıfında kırk kişilik sınıf mevcudu
  içinde toplam 480 puan aldığı görülmektedir ve 6. sıradadır.

  Kurmay Yüzbaşı olarak yeminini 21 Ekim 1904 Cuma günü eden Mustafa Kemal, 11 Ocak 1905 Çarşamba günü Akademiden mezun olmuştur.  57 nci Dönem Akademi mezunu toplam 37 kişidir. Bunların 13'ü 'Kurmay',
  27'si de 'Mümtaz' olmuşlardır. Mevcut bilgi ve belgelere göre Mustafa
  Kemal Kurmay olarak Akademiyi bitiren 13 kişi arasında 5 nci olmuştur.

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Akademi'deki öğretmenleri arasında kendisini
  derinden etkileyen öğretmenler vardı. Bu öğretmenler şunlardır: Topçu
  Feriki (Tümgeneral), Ahmet Muhtar, Kurmay Binbaşı Refık Bey, Kurmay
  Yarbay Nuri Bey, Pertev Paşa (Demirhan), Kurmay Albay Hasan Rıza Bey,
  Kurmay Albay Zeki Bey, Kurmay Yarbay Fevzi Bey.

  Sınıf arkadaşı Ali Fuat CEBESOY'un anlatımına göre, Mustafa Kemal bu
  öğretmenlerinden en çok Tabiye derslerine giren Kurmay Yarbay Nuri
  Beysayıyor ve takdir ediyordu. Nuri Bey gerçekten geniş kültürlü,
  çağına göre aydın düşünceli, stratejide üstat sayılan bir kurmay
  subaydı. Aradaki uzaklığı korumakla beraber öğrencilerine karşı içten
  ve ağabeyce davranıyordu. Yalnız ders vermekle yetinmiyor, genç kurmay
  adaylarının çeşitli sorularını da cevaplamaktan zevk duyuyordu. Nuri
  Bey, 'bir kurmay subay, askerlik dışında kalan bilgilerle de donanmış
  olmalıdır. Yarın hepiniz birer kumandan olacak, sorumluluk
  yükleneceksiniz.' diyordu. Nuri Bey bir derste öğrencilerine 'Gerilla'
  hakkında bilgiler vermişti. Mustafa kemal 1911'de Trablusgarp'tan
  arkadaşı Ali Fuat CEBESOY'a yazdığı bir mektupta, 'Kurmay Yarbay Nuri
  Bey'in gerilla metotlarını başarıyla uyguladığını yazıyordu.'

  Gerek kendisinin, gerekse arkadaşlarının anılarından öğrendiğimize göre
  Mustafa Kemal Akademi'de kültürel çalışmalara çok önem veriyordu.
  Gazete çıkarmak işi burada Harbiye'den daha düzenli bir şekilde
  yürütülüyor, kürsüden 'konferans' niteliğinde konuşmalar yapıyor ve
  bunların metinlerini arkadaşlarına dağıtıyordu.

  Mustafa Kemal, Harp Akademisi'ne yeni başladığı sıralarda, 26 Haziran
  1902 Perşembe günü Ali Fuat CEBESOY'un babası İsmail Fazıl Paşa'nın
  Kuzguncuk'taki köşkünde misafir ediliyor. O gece orada kalıyor, ertesi
  27 Haziran Cuma günü köşke gelen Osman Nizami Paşa ile tanıştırılıyor.
  Osman Nizami Fransızca ve Almanca'yı (edebiyatı dahil) anadili gibi
  bilmekte, İngilizce'yi de yanlışsız konuşabilmektedir. O gün tanışıp
  görüşüyorlar. Osman Nizami Paşa, II. Abdülhamit'in baskı rejimini
  yumuşatacağına dair hiçbir belirti olmadığına işaret ettikten sonra
  şöyle diyor: 'İstibdat idaresi, bir gün elbette yıkılacaktır. Fakat
  onun yerine Batılı manada bir idare gelip memleketi her bakımdan acaba
  kalkındıracak mıdır? Ben buna inanmıyorum.'


  Mustafa Kemal kuşkuludur. Nizami Paşa Abdülhamit'in adamlarından biri
  olabilir mi? Kendisinin ağzını arayan bir hafiye midir? M. Kemal, bu
  olasılıklara karşın gene de düşüncelerini cesaretle söylemeye
  kararlıdır. Diyor ki: 'Paşa Hazretleri! Garplı manadaki idareler de
  zamanla gelişmişlerdir. Bugün uyur gibi görünen milletimizin çok
  kabiliyeti ve cevheri vardır. Fakat bir inkılap vukuunda bugün iş
  başında olanlar yerlerini muhafaza etmeye kalkarlarsa o vakit
  buyurduğunuzu kabul etmek lazım getir. Yeni nesiller içerisinde her
  hususta itimada layık insanlar çıkacaktır.' Osman Nizami Paşa susuyor,
  olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap vermiyor. Aynı günün akşamı ayrılmak
  üzere veda eden Mustafa Kemal'e şunları söylüyor:

  ' Mustafa Kemal Efendi oğlum, sen, bizler gibi yalnız Erkân-ı Harp
  zabiti olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekân ve yüksek
  kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde müessir olacaktır. Bu
  sözlerimi bir kompliman olarak alma. Sende, memleketin başına gelen
  büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve
  zekâ emareleri görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum.'

  Evet, Osman Nizami Paşa yanılmamıştır. Çünkü Mustafa Kemal, gençlik
  çağlarından beri geleceğin Atatürk'ünden belirtiler ve ışıklar
  vermiştir. Çünkü O, hep 'yarınların adamı' olmayı hedeflemiş ve daima
  öyle yaşamıştır.

  Mustafa Kemal ve Harbiye'den arkadaşı Kırşehirli Lütfü Müfit Özdeş
  tayin oldukları ilk görev yerleri olan Şam'daki Beşinci Ordu'ya 1905
  yılını ilk aylarında katılırlar. Burada iki stajyer kurmay yüzbaşıyı
  bir çok zorluklar beklemektedir. Görevli oldukları 29 ve 30 uncu
  alaylar Havran civarındaki bir isyanı bastırmak için Şam'dan hareket
  ederler. Fakat, esas yapılan iş, bazı personelin bu vesileyle soygun ve
  talan yapacak olmalarıdır. Bu iki genç kurmay subayı aralarına almak
  istemezler. Buna rağmen iki arkadaş bu harekata iştirak ederler. Kendi
  kurdukları düzenin bozulacağından korkan soygun ekipleri, kendi
  aralarındaki dalavereli hesaplardan bir miktar altını da Lütfü Müfit'e
  vermek isterler. Müfit, bu altınları almaz ve işi Mustafa Kemal'e haber
  verir. Ne yapması gerektiğini sorar. Mustafa Kemal Müfit'e, 'bugünün
  adamı olmak istiyorsan bu altınları al, eğer yarının adamı olmak
  istiyorsan bu altınları iade et, makbuzunu al ve sakla' der.

  İşte, tarihin altın sayfalarında kalan insanlar, 'yarının adamı' olmayı
  tercih edebilenler ve bu irade gücünü ortaya koyabilenlerdir.

  O, bir insandı...
  O, yarının adamı olmayı göze alabilen büyük bir insandı...
  O, Mustafa Kemal'di...

  O, arkadaşı Ali Fuat CEBESOY'a okula ilk geldiği gün, 'Sınıflarımız
  biraz karanlıktır, fakat, beyinlerimiz ve yüreklerimiz aydınlıktır.'
  diyen Harbiyeli Mustafa Kemal'di...
  O, yok olmak noktasına getirilmiş bir milleti yeniden var eden, akıl ve
  bilim temelinde, çağdaş uygarlık yolunda ona yeni ufuklar açan dahi bir
  asker, devlet ve düşünce adamı idi...
  O, bir Atatürk idi...
  Takdir edersiniz ki, Atatürk ve Onun önderliğinde kurduğumuz Millî
  (Üniter), Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatma ve
  yarınlara taşıma bilinci ancak, Atatürk'ü doğru anlamak ve doğru
  anlatmak ile oluşturulabilir, kökleştirilebilir.

  Büyük Önder'in aramızdan ayrılışının yıldönümünde aziz hatırası önünde
  saygıyla eğilirken, O'nu ve düşüncelerini daha iyi ve daha doğru anlama
  ve anlatma azminde olduğumuzu belirtir, saygılarımı sunarım.

  Dr. Ali GÜLER - Dr. Suat AKGÜL
  alıntı


  _______________ Sessiz Deniz Üye İmzası _______________
  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
  avatar
  By BiLiNMeZ
  SD Admin
  SD Admin

  Nereden : İstanbul
  Üyelik : 03/09/09
  Mesaj Sayısı : 5443
  Rep Gücü : 32268
  Başarı Sistemi : 11
  Uyarılar : Uyarı Yok
  Yorum : Dikkat: Bu Site Bağımlılık Yapar

  Geri: Atatürk'ün Kişiliği

  Mesaj tarafından By BiLiNMeZ Bir Salı Kas. 03, 2009 3:12 pm

  ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ Mustafa Kemal vatanına ve ulusuna
  çok yüce duygularla bağlıydı. Yüreği, uğrunda canını seve seve vereceği
  vatanına duyduğu sevgi ile doluydu. ‘’ Vatanın her karış toprağı
  kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız.’’
  diyen Atatürk, vatan savunmasını her şeyin üstünde tutmuştur. Kurtuluş
  Savaşı’nı kazandıran da Mustafa Kemal’in bu engin vatan sevgisi ve
  milletine olan büyük inancı olmuştur. O, ‘’ Yurt toprağı ! Sana her şey
  feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen
  Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın ! ‘’
  diyerek, vatan toprağının kutsallığını açıklamıştır. O, vatanı ve
  milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine
  sahiptir. Onun, millet sevgisi de tutku derecesinde idi. ‘’ Hiçbir
  sevgi bunun üzerinde olamaz. Hiçbir sevgi uğruna millet sevgisi feda
  edilemez. ‘’ derdi. ‘’ İnsanların başta gelen görevi de milletine
  hizmet etmek olmalıdır. ‘’ fikrini savunurdu. Türk olmaktan da gurur
  duyardı. Kendi büyüklüğü ile değil, milletinin büyüklüğü ile övünürdü.
  Milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine
  sahipti. Atatürk, ölümünden önce sahip olduğu çiftliklerini devlet
  hazinesine bağışlaması dolayısı ile, Millet Meclisinin teşekkür
  bildirisine karşı verdiği yanıtta ; ‘’ Söz konusu olan hediyenin,
  yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında
  hiçbir kıymeti yoktur. Ben, gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak
  üzere, Türk milletine canımı vereceğim.’’ diyerek milletine olan
  sevgisini açıkça belirtmiştir. Atatürk’ün en büyük ideali Türk ulusunun
  ‘’En medenî ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını
  sürdürmek’’ti. ‘’Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır.’’
  sözleri ile hedefi gösteriyordu. Bir idealist olarak, en kısa zamanda
  bu hedefe ulaşmak istiyordu


  _______________ Sessiz Deniz Üye İmzası _______________
  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

   Forum Saati Perş. Ocak 17, 2019 7:10 am